Thông tin chuyển khoản

– Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng.
Thông tin tài khoản:
Phạm Thị Hoàng Oanh
STK: 00710001032272
Tại Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh HCM