Skup akcji będzie mógł trwać maksymalnie 5 lat. Nowa strategia zakłada mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. – Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – mówi Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu. Bank zamierza wdrożyć rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej.

Tajemnicza inwestycja Warrena Buffeta ujawniona

Proponowany dzień dywidendy to 4 sierpnia, a wypłaty 23 sierpnia. – Zakłada ona zaoferowanie klientom możliwości zawierania dobrowolnych porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego walutowy kredyt mieszkaniowy od początku był kredytem złotowym. To rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług – informuje PKO BP.

Wynagrodzenia w bankach. Sprawdziliśmy, które płacą najwięcej

  1. W czwartek krajowe indeksy kontynuują dobrą passę.
  2. W związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów (brak zysku jednostkowego za 2021 rok) spółka nie ma możliwości wypłaty dywidendy, mimo bardzo dobrej sytuacji gotówkowej (prawie 517 mln zł gotówki na koniec marca).
  3. Zarząd banku zarekomendował więc wypłatę maksymalnej możliwej kwoty, czyli blisko 2,3 mld zł.
  4. O takich wynikach jak za ubiegły rok krajowi zarządzający marzyli pewnie latami.

Wyniki kwartalne Cognora wypadły poniżej oczekiwań rynku. W czwartek kurs akcji hutniczej spółki spadał nawet o blisko 6 proc. Notowania czwartkowe na rynku warszawskim skończyły się solidarnymi zwyżkami najważniejszych indeksów. WIG20, WIG i mWIG40 zyskały po około 0,3 procent, gdy sWIG80 wzrósł o 0,5 procent. Ekonomiści są podzieleni w ocenie, czy skuteczna walka z inflacją wymaga dodatnich realnych stóp procentowych.

Wyniki Atalu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP

W przypadku rejestru akcjonariuszy, od dnia 1 marca 2021 r. Za Akcjonariusza spółki uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy. Moc obowiązująca wydanych w formie materialnej dokumentów akcji wygasa z mocy prawa. W czwartek, w odpowiedzi na pytania TVN24, rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska podkreśliła, że śledztwo “toczy się w sprawie i nie dotyczy konkretnej osoby”.

Instacart debiutuje na giełdzie. Rywal Uber Eats z szansą na duży sukces

Projekty uchwał na walne zgromadzenie PKO BP, zwołane na 12 maja, zakładają m.in. Przeprowadzenie skupu akcji własnych i wypłatę dywidendy. Polityce dywidendowej bank zakładał m.in., że dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów może być skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Nabycie akcji może następować za cenę nie wyższą niż 150 proc. Wartości księgowej (w PLN) na jedną akcję własną, wskazaną w ostatnim opublikowanym przed dniem nabycia akcji własnych śródrocznym albo rocznym sprawozdaniu finansowym.

Skupy akcji spółek wracają do łask. Alternatywa dla dywidendy

Ta inwestycja Warrena Buffeta była przez ostatni rok owiana tajemnicą. W końcu jednak ujawniono, że Berkshire Hathaway – fundusz, którym zarządza miliarder, posiada 26 milionów akcji, wartych około 6,7 miliarda dolarów, w firmie ubezpieczeniowej Chubb. Zrobiło się o niej głośno w marcu tego roku, gdy udzieliła poręczenia majątkowego dla byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na kwotę 92 milionów dolarów w związku z jednym z pozwów. Polityka dywidendowa Banku zakłada intencję stabilnego wypłacania dywidendy w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku.

PKO BP zwołał walne. W planach dywidenda i olbrzymi skup akcji własnych

Pandemia i lockdowny przyspieszyły proces „elektronizacji” prawa spółek w Polsce. Mogą już brać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Raport AstraZeneca dotyczący dynamiki szczepionek i przychodów za 121 kwartał ale pod pewnymi warunkami. Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej.

Sejm przyjął w środę ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka “Aktywny rodzic”. Zakłada ona między innymi wypłatę świadczenia “babciowego”. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wynikach badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, które stały się podstawą do wycofania ze sprzedaży partii mąki z ciecierzycy.

Część spółek zamiast klasycznej dywidendy stawia na buy back. Onde, które w tym sezonie ma wyjątkowo atrakcyjną propozycję dla swoich akcjonariuszy. Spółka, której akcje zadebiutowały na giełdzie niecały rok temu, zamiast dywidendy planuje skup z ceną znacznie wyższą od rynkowej.

Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji to operacja, którą przeprowadza inwestor zamierzający nabyć pakiet akcji powodujący przekroczenie ustawowo określonych progów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, na temat której rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje w internecie, mające na celu utratę jej dobrego imienia, renomy, może się bronić, jeśli… zna sprawcę. Transgraniczne przekształcenie spółek pozwala polskiej spółce na zmianę formy prawnej z jednoczesnym przeniesieniem siedziby do innego kraju Unii Europejskiej. Może ono umocnić pozycję przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej. Choć mija półtora roku od uchwalenia prawa grup spółek, wciąż trwa żywa dyskusja, czy należy regulacje te ulepszać, czy pisać nowe. Bardzo prawdopodobna zmiana władzy w Polsce na bardziej proeuropejską i prorynkową to korzystny scenariusz dla inwestorów z warszawskiej giełdy.

W horyzoncie nowej strategii PKO BP chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi. – Chcemy być bankiem, który zaoferuje polskiemu biznesowi mocne wsparcie na terenie Ukrainy – powiedział Maks Kraczkowski, wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego i Bankowości Międzynarodowej. Uzyskują moc prawną zapisy w rejestrze akcjonariuszy lub w przypadku spółek niepublicznych, które podjęły decyzje o Forex Week in Review dematerializacji akcji w KDPW, zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy. – Bardzo ważne jest, aby skup był przeprowadzany na zasadach transparentnych – kierowany do wszystkich, a nie do wybranych grup inwestorów, terminy zaś ustawione są wystarczająco komfortowo, aby zdążyć ze wszystkimi formalnościami. Z kolei największą przewagą dywidendy chyba właśnie jest jej prostota i brak warunków jej otrzymania – jedynie trzeba posiadać akcje danej spółki w odpowiednim momencie, a dywidenda spływa samoistnie.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego pośredniczy w obsłudze kupna i sprzedaży znacznych pakietów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. W ramach obsługi transakcji pakietowych BM PKO Banku Polskiego zapewnia aktywne wyszukiwanie drugiej strony transakcji, uzgadniając obustronnie wielkość, cenę oraz terminy jej zawarcia i rozliczenia. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, na podstawie uchwały, umocować członka zarządu spółki do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu.

W sytuacji skupu należy pilnować terminów i wypełnić odpowiednie dokumenty, co w przypadku inwestorów indywidualnych, często pasywnych, jest sporym wyzwaniem – zauważa ekspert. – Każdy pomysł podzielenia się zatrzymanymi zyskami z inwestorami jest pozytywny, aczkolwiek uważam, że preferowaną formą byłaby dywidenda. Ważne, że PKO BP wreszcie sprecyzowało, co zamierza zrobić z kapitałem nadwyżkowym, ponieważ na odpowiedź na to pytanie czekamy od wybuchu pandemii. KNF nie powinna stać na przeszkodzie i na pewno zamiar skupu akcji został wstępnie przedyskutowany z regulatorem.

Jest to zgodne z wcześniejszą deklaracją zarządu i wytycznymi KNF. Cena ma zawierać się w przedziale od 1 do 150 proc. Wartości księgowej na jedną akcję własna w ostatnim opublikowanym przed dniem nabycia akcji śródrocznym albo rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Fabrity Holding podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu 3,25 zł dywidendy z zysku roku 2023 (7,4 mln zł). Wraz ze zrealizowanym już skupem akcji do akcjonariuszy w roku 2024 może trafić łącznie ponad 15 mln zł.

PKO BP przeznaczył na dywidendę 2,287 mld zł, czyli 1,83 zł brutto na akcję. – Skup akcji własnych dla inwestora jest bardziej korzystny z punktu widzenia podatkowego, bo podatek pobierany jest wraz z rozliczeniem roku podatkowego i może być rozliczony ze stratą z innych transakcji. Jak podał bank, pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2023 r. W kwocie 1,63 mld zł rekomenduje się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Druga propozycja redystrybucji zysku do akcjonariuszy to buy back.

Ryzyka produktów inwestycyjnych w BM Santander. W tym roku do pomysłu buy backu wrócił Asbis, choć z uwagi na wojnę w Ukrainie i znaczący spadek wyceny rynkowej spółka musiała go nieco zmodyfikować. Nowa propozycja zarządu zakłada skup do 2 mln akcji z limitem ceny 1–30 zł. Tymczasem tegoroczna dywidenda to łącznie 16,6 mln USD. Od początku roku już kilkanaście spółek z warszawskiej giełdy ogłosiło plany związane ze skupem akcji własnych. Spółka chce maksymalnie wydać 1 mln dolarów.

Przy obecnym kursie (36,9 zł) dałoby to stopę dywidendy rzędu 4,7 proc. Jeszcze nie ma terminu walnego zgromadzenia, dnia dywidendy ani terminu jej wypłaty. Lider polskiego sektora bankowego nie był w stanie wypłacić dywidendy ze względu na stratę, którą zanotował w 2020 r. (powodem ujemnego wyniku były duże rezerwy przygotowane na ugody z frankowiczami).

„Dokonamy radykalnej cyfryzacji procesów obsługowych, tak aby w 2025 r. Wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta” – pisze bank w prezentacji.

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę nowy rząd Rosji zbierze się na pierwszym posiedzeniu. W nocy nad Rosją strącano ukraińskie drony, a nad okupowanym Krymem Rosjanie mieli strącać pociski ATACMS.

Zgodnie z projektami, PKO BP rekomenduje przeznaczenie 2.287,5 mln zł, czyli połowy zysku za 2021 r. Proponowana stawka na akcję to 1,83 zł brutto, co przy obecnym kursie (38,60 zł) daje stopę 4,74 proc. Proponowany dzień dywidendy to 4 sierpnia, a wypłaty – 23 sierpnia.

Echo Investment w ramach ustanowionego we współpracy z Ipopema Securities programu emisji obligacji wyemitowało 10 tys. Sztuk obligacji serii 5I/2024, o wartości 10 tys. Zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka. Wyprzedaż z ostatnich miesięcy zaskoczyła inwestorów, Od demo trading do rzeczywistości a to może jeszcze nie być koniec przeceny. Trzy sygnały z szerokiego rynku GPW wskazują, że przed nami jeszcze kilka ciężkich miesięcy, a w tym czasie należy spodziewać się nawet 20-procentowych zniżek. Na domiar złego pesymizmem tchnie także większość prognoz dla największej na świecie giełdy nowojorskiej.