Spa phương Pháp tự nhiên rất tốt dành cho tóc mà mình biết ở Sài Gòn. Chất lượng dịch vụ tốt và nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Sẽ ghé ủng hộ dài dài..