Hôm nay rảnh… ủng hộ bà chủ… nói thiệt chứ ở đây gội đầu siêu thích về tới nhà mà vẫn thoang thoảng mùi xã chanh cực sản khoái… từ bà chủ đến các bé nhân viên rất nhiệt tình và chăm sóc khách hàng rất tốt…nói chứ đi làm mệt về gội xã dc cái đầu thấy nhẹ cả người gì đâu ak… sẽ ủng hộ bà chủ dài dài ^^